Festival mluveného slova - Logos Český Krumlov

Festival slova, které se proměňuje v hudbu

a hudby, která se stává slovem…

Festival Logos

„Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.“ To stojí v úvodu Evangelia podle Jana…

Tento prastarý text na nás působí nejen svým vpravdě magickým, spirituálním významem, ale také prostou krásou slova. Krásou, kterou je třeba neustále pěstovat a udržovat. Dnešní uspěchaná a tím i povrchní doba nakládá se slovem velmi hrubě. Stačí si jen pustit rádio nebo televizi a slyšíme, jak krása slova přichází vniveč …

Bohužel už i ve školách je slyšet nekultivovaný  a nespisovný jazyk…

A přesto ještě můžeme najít osobnosti, které je radost poslouchat, pro které je krása a dokonalost jazyka něčím naprosto samozřejmým. Některé z nich jsme si dovolili oslovit a pozvat k nám do Českého Krumlova, aby zde vedle hudby a tance zazněla i krása slova.

Při přátelských debatách na  toto téma zazněla památná věta Jaroslava Krčka o potřebnosti založení festivalu mluveného slova, který by pomáhal navrátit do veřejného prostoru pomalu mizící libozvučnou nádheru českého jazyka a prostřednictvím díla např. Jana Ámose Komenského či Williama Shakespeara si také uvědomit sílu myšlenek a ideálů, mající platnost I dnes…

Pořady Festivalu LOGOS se budou odehrávat v krásných prostorách renesančního sálu Vlašského Dvora a obnovených Klášterech Český Krumlov.